ÁLDOTT FELTÁMADÁS ÜNNEPÉT!

„Ezek pedig azért irattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az ő nevében.” (Jn20,31)

Kedves Egyetemi polgárok!

Múlt vasárnap a templomokban virágvasárnapra emlékeztek a keresztények, amikor Jézus a hozsánnázó és ujjongó tömeg kíséretében bevonult Jeruzsálembe. Ma nagycsütörtökön, az utolsó vacsora eseményeire emlékezhetünk. Előttünk van nagypéntek, amikor a 0203hozsánnázó tömeg nagyon emberi módon már „feszítsd meg”-et kiáltott, majd megtörtént az, amire a tanítványok sem számítottak: Jézus Urunk kereszthalált halt azért hogy minket megváltson bűneinktől, majd feltámadt, hogy ezáltal utat készítsen az Atya házába minden benne hívőnek.

Legyőzte a halált és ez erőt adhat napjainkban is, amikor sokan lélek nélkül vagy csak külsőségekben készülnek az ünnepre.

Krisztus, feltámadása után megjelent a tanítványoknak, akik örvendezve fogadták Őt. A Mester pedig nem akárhogyan köszöntötte őket: „Békesség néktek!” – mondta, majd küldetést adott nekik. (Jn20,19-31)   „Amiként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket” – hangzott a felhívás.  Azóta az örömhírt és a feltámadás hitét valló krisztuskövetők feladata kutatni az Ő akaratát, hirdetni azt, hogy Ő legyőzte a halált és keresni a békességet.

Ezt a békességet kívánom mindenkinek a Partiumi Keresztény Egyetem közösségében!

 

2015. április 2-án,

Nagycsütörtökön,

 

áldott Húsvétot!

 

Ráksi Lajos

egyetemi lelkész