Küldetésünk

„Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket.”

(Mt 28,18)

Céljaink

A PKE hallgatóinak élő közösségeként szeretnénk:

  • eljuttatni az Evangélium örömüzenetét azoknak, akik ezzel még nem találkoztak.
  • a Szentháromság Istenről kortársaink között bizonyságot tenni.

Ezek alapján:

  • Célunk, hogy a hallgatók lelki-szellemi otthonra találva, bekapcsolódjanak az istentiszteleti közösségbe és az egyéb missziói munkába.
  • Fórumot szeretnénk biztosítani a szellemi-lelki gyarapodást elősegítő eszmecseréknek, annak érdekében, hogy a gyülekezet tagjai minél teljesebben tudják betölteni Istentől kapott hivatásukat, és felkészüljenek a bizonyságtételre kész hitvalló értelmiségi létre.
  • Teret biztosítani a lelkigondozói beszélgetéseknek, megadott, illetve megbeszélt időpontokban beszélgetési lehetőséget kínálni bármilyen személyes, vagy más jellegű problémáról.