Lelkigondozás

„Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.”

(Róm 12,15)

Ha megkeresel, mi meghallgatunk!

Jézus Krisztus tanítása és példamutató élete arra kötelez minden egyes keresztyén embert, hogy odafigyeljen a másik emberre, különösen, ha az tanácsért, vagy csak egy jó szóért folyamodik hozzá. Egy hétköznapi találkozás annak idején a Mesterrel, egyenlő volt egy megújult élettel. Ma sincs ez másképp, mert ma is lehet vele találkozni megannyi módon.

lelk1 81739 595x210

Egy pár szóval induló beszélgetés - elindíthat a mélységek megismeréséhez. Sok emberi kérdésre az egyetlen: a krisztusi válasz!

Jézus találkozása a samáriai asszonnyal, Zákesussal, Nikodémussal, a gazdag ifjúval mind-mind példái annak, hogy számtalan élethelyzet van, különböző örömeink és  bánataink. De az ő találkozása a mindenkori emberrel a lelkigondozói beszélgetések egyik legáldottabb lehetősége!

Miként ér el a szó lélektől lélekig. Miként válik a jézusi szeretet életet megújító erővé. Miként kezd el gyógyulni egy megoldatlan életű ember szíve. Miként mer szembesülni az ember saját elrontott útjaival és adja ét egész lényét az Áldott Orvosnak, aki egyedül képes teljessé és megoldottá tenni emberi életeket. Más és más módon.

A gyülekezet lelkésze őszinte szeretettel hív és vár mindenkit ilyen lélek-újító találkozásra, lélektől lélekig történő beszélgetésre!

Hisszük, hogy ismerjük a megoldást, mert valljuk, hogy egy Megoldás létezik!

Jézus Krisztus! Ő mondja:

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok és én nyugalmat adok nektek!”

Mi is ezzel a szándékkal hívunk és várunk mindenkit, aki kész elfogadni Jézus és az ő szolgájának/szolgáinak segítségét!

Bármilyen előre egyeztetett időpontban lehetőség nyílik beszélgetésre, de kérjük minden esetben a személyes bejelentkezést akár telefonon, akár email-ben.

Hogy hol egyeztethetsz időpontot lásd az Elérhetőségek menüpontra kattintva.